Members List
Ramavtar Yadav

( Adhyaksh )


K.P Yadav

( Mukhya Sanyojak )


Ravikant yadav

( Upadhyaksh )


Deepak yadav

( Upadhyaksh )


Sikander yadav

( Upadhyaksh )


Dr Rajveer singh yadav

( Upadhyaksh )


Virender yadav (yadav sir)

( Upadhyaksh )


Veer pal yadav

( Upadhyaksh )


Vinod yadav

( Upadhyaksh )


Avnaindra yadav

( Upadhyaksh )


Laxman yadav

( Upadhyaksh )


Rajender yadav

( Upadhyaksh )


Krishan yadav

( Upadhyaksh )


Satender yadav

( pravakta )


K.K yadav

( Sachiv )


M.S yadav

( Koshadhyaksh )


Anish yadav

( Koshadhyaksh )


Ravish yadav

( Koshadhyaksh )


Alok yadav

( Auditor )


Mahesh yadav

( panjikaran prabhari )


Shyamveer yadav (chaprolla)

( Sangathan mantri )


Dhirender yadav (billo)

( Sangathan mantri )


Bhrampal yadav

( Sangathan mantri )


Manoj yadav

( Sangathan mantri )


Virender yadav (Adv)

( Sangathan mantri )


Dinesh yadav (GDA)

( Sangathan mantri )


Yashveer singh (Adv)

( Sangathan mantri )


Chetan yadav

( Sangathan mantri )


Santosh kumar yadav

( Sangathan mantri )


Kamlesh kumar yadav

( Sangathan mantri )


Suresh kumar yadav

( Sangathan mantri )


Jitender yadav

( Sangathan mantri )


Amrat yadav

( Sangathan mantri )


Vimal yadav

( Sangathan mantri )


Chote yadav

( Sangathan mantri )


Ram sharan yadav

( Sangathan mantri )


Vikas yadav

( Sangathan mantri )


Kunal yadav

( prachar mantri )


Ashok yadav

( prachar mantri )


Satprakash yadav (Railway)

( prachar mantri )


Rajeshwar yadav

( prachar mantri )


Arvind yadav

( prachar mantri )


Rajesh yadav (Patrakar)

( prachar mantri )


Vinod yadav (Patrakar)

( prachar mantri )


Arun yadav

( prachar mantri )


Jitender yadav

( prachar mantri )


Ravi yadav

( prachar mantri )


Nitin yadav

( prachar mantri )


Krishan pal yadav

( prachar mantri )


Satender yadav (Agra)

( Pradesh prabhari )